கோவை சிறுமியை நாசமாக்கிய சந்தோஷ் குமாரை காரி துப்பிய எழுத்தாளர் ( WRITER V PADMAVATHY )

2 Views
Published on 01 Apr 2019 / In News & Politics

கோவை சிறுமியை நாசமாக்கிய சந்தோஷ் குமாரை காரி துப்பிய எழுத்தாளர் ( WRITER V PADMAVATHY )

ALL CREDITS GOES TO ORIGINAL OWNER ( Image Courtesy )

A Creative video by Top TN Updates

THANKS FOR YOUTUBE TEAM
FAIR -USE COPYRIGHT DISCLAIM * Copyright Disclaimer Under Section 107 Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as review,criticism,commenting,news reporting,teaching,scholarship, and research. - This Video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them) -This video is also for entertaining purposes. - It is not transformative in nature. - We only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

KINDLY MOTIVATE US BY SUBSCRIBING OUR CHANNEL

For Advertisement & Promotion contacts:
E-Mail us : Vjtamizhmaran@gmail.com

Show more
0 Comments sort Sort By